Per què ATTAC es el teu lloc de lluita

4 maig 2018 | Categories: ATTAC, Attac Acordem, ATTAC España, campanyes, Portada |

 

( en català i al final en castellà)

 

Perquè constituïm un conjunt d’associacions de caràcter global. Un movimient de ciutadans i ciutadanes, contra la globalització del capitalisme financer, arreu del món (48 paísos).

Perquè el nostre credo es el bé comú i la democràcia ciutadana i la nostra organització és de caràcter polític, no és una ONG al l’ús.

Perquè el que ens distingeix de les ONGs és: 1.- La nostra escrupulosa responsabilitat  democràtica, de rotació de càrrecs y assambleària. 2.- La nostra estricta independència – i en això ens vem adelantar a Podemos en 15 anys- degut a que l’associació es finança exclusivament de les quotes dels seus associats i això ens fa no vulnerables a pressions polítiques o corporatives. 3.- Que no solsament unes quantes persones són voluntàries, si no totes les persones des de la presidència, secretaria i junta fins a qualsevol persona que realitzi tasques en l’associació, això afegit a la rotatividad, evita que siguin els interessos particulars els que primin a l’hora d’aspirar a qualsevol càrrec en les juntes. 4.- Que és un moviment polític tant a nivell d’educació crítica antisistema com d’articulació de l’acció política ciutadana.

Perquè es l’associació pionera en interpretar críticament la globalització, està entre les associacions pioneres en la lluita antiglobalització i és co-fundadora del Fòrum Social Mundial.

Perquè conformem una acció integral a varis nivells:

Com espai d’acció política ciutadana, som una associació per la supervisió i control dels mercats financers i de les seves institucions. Així mateix constituïm un espai d’educació política i acció social com a moviment d’educació popular orientada a l’acció, que genera una gran activitat formativa.

Al mateix temps contribuïm a articular els intercanvis i les respostes desde la societat civil, participant en fòrums, plataformes i accions de movilització de tot tipus.

Finalment exercim una funció de lobby polític realitzant pressió a través dels nostres manifestos, comunicats o documents sobre els espais de decisió, essent al mateix temps consultats en diversos espais d’esquerra política institucional, locals, autonòmics, estatals o de la Unió Europea i altres internacionals.

Tots els nostres espais de trobada i decisió estan oberts a tota la ciutadania, associada o no, poguent la gent assistir lliurement a totes les nostres reunions o assistir gratuïtament a totes les nostres activitats formatives.

D’altre part som molt conscients de que, per que les forces populars i democràtiques guanyin espai polític a les oligarquies, no podem esperar únicament a que els nostres representants institucionals realitzin la funció de canvi polític. El canvi social i polític no serà possible si, al mateix temps, la ciutadania no s’organitza articulant-se com una força política que exerceixi de contrapoder social a la pressió que els lobbys económico-financers exerceixen sobre els representants electes.

Finalment hem de dir-vos que associar-se a ATTAC està a l’abast de qualsevol ciutadà o ciutadana, la quota mínima és molt baixa, però si no es pot assumir el cost ( a l’Estat espanyol de 5 € al mes) no marginem mai a ningú pel seu poder adquisitiu i inclús qualsevol persona no sòcia pot participar als grups, comissions i activitats d’ATTAC.

 

ATTAC España: http://www.attac.es

ATTAC Acordem (a Catalunya): http://www.acordem.org

 

——————————————————————————————————–

(En castellano)

 

Porque constituimos un conjunto de asociaciones de carácter global. Un movimiento de ciudadanos y ciudadanas, contra la globalización del capitalismo financiero, a lo largo del Mundo 48 países.
Porque nuestro credo es el bien común y la democracia ciudadana y nuestra organización es de carácter político, no es una ONG,s al uso.
Porque lo que nos distingue de las ONG,s es: 1.- Nuestro escrupulosa responsabilidad democrática, de rotación de cargos y asamblearia. 2.- Nuestra estricta independencia – y en esto nos avanzamos a Podemos en 15 años- debido a que la asociación se financia exclusivamente de las cuotas de sus asociados y esto nos hace no vulnerables a presiones políticas o corporativas. 3.- Que no solo unas cuantas personas son voluntarias, sino todas las personas desde la presidencia, secretaría y junta hasta cualquier persona que realiza tareas en la asociación, esto añadido a la rotatividad, evita que sean los intereses particulares los que primen a la hora de aspirar a cualquier cargo en las juntas. 4.- Que es un movimiento político tanto a nivel de educación crítica antisistema como de articulación de la acción política ciudadana.
Porque es la asociación pionera en interpretar críticamente la globalización, está entre las asociaciónes pioneras en la lucha antiglobalización y co-fundadora del Foro Social Mundial.
Porque conformamos una acción integral a varios niveles:
Como espacio de acción política ciudadana, somos una asociación por la supervisión y control de los mercados financieros y de sus instituciones. Así mismo constituimos un espacio de educación política y acción social como movimiento de educación popular orientado a la acción, que genera una gran actividad formativa.
Al mismo tiempo contribuimos a articular los intercambios y las respuestas desde la sociedad civil, participando de foros, plataformas y acciones de movilización de todo tipo.
Finalmente ejercemos una función de lobbie político realizando presión a través de nuestros manifiestos, comunicados o documentos sobre los espacios de decisión, siendo al mismo tiempo consultados en diversos espacios de izquierda política institucional, locales, autonómicos, estatales o de la Unión Europea y otros internacionales.
Todos nuestros espacios de encuentro y decisión están abiertos a toda la ciudadanía, asociada o no, pudiendo la gente asistir libremente a todos nuestras reuniones o asistir gratuitamente a todas nuestras actividades formativas.
Por otra parte somos muy conscientes de que, para que las fuerzas populares democráticas ganen espacio político a las oligarquías, no podemos esperar únicamente a que nuetros representantes institucionales realicen la función de cambio político. El cambio social y político no será posible si, al mismo tiempo, la ciudadanía no se organiza articulándose como una fuerza política que ejerza de contrapoder social a la presión que los lobbies económico-financieros ejercen sobre los representantes electos.
Finalmente hemos de deciros que asociarse a ATTAC está al alcance de cualquier ciudadano o ciudadana, la cuota mínima es muy baja, pero aún si no se puede asumir el coste ( en el Estado español de 5 € al mes) no marginamos nunca a nadie por su poder adquisitivo e incluso cualquier persona no socia puede participar de los grupos, comisiones y actividades de ATTAC.

ATTAC España: http://www.attac.es

ATTAC Acordem (a Catalunya): http://www.acordem.org

 

Etiquetes: .

EL VIRUS DE LA FINANCIARIZACIÓN

Segueix-nos

Segueix el nostre RSS Segueix-nos a Facebook Segueix-nos a Twitter Contacta'ns

Introdueix el teu correu per a rebre un resum:

Delivered by FeedBurner

Esdeveniments

Videos recomanats recents

El futuro de la energía. Los años decisivos. por Antonio Turiel Martínez. (6/5/2022) La crisis de Ucrania con Florentino Portero (publicado originalmente: 2015) Visión Geopolítica: Ucrania, Guerra en Europa. (publicado originalmente: 15 enero 2016) Diàlegs Humanístics UPF 2022: La catástrofe de Ucrania. Rusia y Occidente (11 marzo 2022) Debate sobre exclusión financiera. Organiza Plataforma social de progreso de Madrid. 2 de marzo de 2022 El futuro de la energía. Los años decisivos. Charla con Antonio Turiel (9/1/2022)

 

 

..... i aquí TOTS ELS VIDEOS PUBLICATS

Programes de ràdio

  • La PAH de L'Hospitalet fa un programa de ràdio que es diu "Sí se puede!" i que podeu escoltar en línia clicant aquí: RadioLaPAH

No al TTIP

Campanya ITF

Campanya per un impost a les transaccions financeres

Entrades recents

arxiu

Etiquetes